Volg onze updates: RSS Feed

Links en downloads
Home / Links en downloads

Hier vindt u links naar informatie over de regelgeving, manieren om mensen uit de doelgroep te vinden, informatie over subsidies en initiatieven en samenwerkingsverbanden op landelijk en regionaal niveau.

Initiatief van VNO-NCW om 100.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen www.opnaarde100000.nl

Organisaties op het gebied van MVO

De normaalste zaak is een organisatie die inclusief werkgeverschap promoot: “Een ‘inclusieve werkgever’ biedt werkgelegenheid aan werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hij kan omgaan met verschillen tussen mensen en benut de meerwaarde van diversiteit in zijn bedrijf.” Meer informatie op www.denormaalstezaak.nl.

De website van MVO Nederland geeft alle informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen: mvonederland.nl

Regelgeving en kandidaten vinden

Factsheet MVO in klantcontact van de KSF (pdf): KSF_Factsheet_MVO 2018

Informatie over de Wet Banenafspraak: www.uwv.nl/wet-banenafspraak/

Kennisdocument Ministerie SZW: Kennisdocument Wet banenafspraak en quotumheffing voorjaar 2020

Het vinden van kandidaten: www.werk.nl/werkgever

Informatie over regelingen en activiteiten voor 50-plussers vindt u op werk.nl.

Informatie over wat het Werkgeversservicepunt voor u kan betekenen vindt u op werk.nl.

 

Subsidies

Informatie over subsidies: http://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/